Day: January 7, 2018

Sửa chữa Macbook pro bị mất nguồn

Sửa chữa Macbook pro bị mất nguồn. Dịch vụ sửa chữa Macbook pro bị mất nguồn một cách nhanh chống và uy tín. Trung tâm sửa chữa Iphone, Ipad, Macbook, Laptop Hoàng Vũ là địa chỉ sửa chữa uy tín lâu năm tại Hồ Chí Minh. Với đội ngũ KTV kinh nghiệp lâu năm được […]

GLFW 3 Library in Mac 10.7.5 (settings)

This video is for the setting of glfw3 in mac 10.7.5. It is simple and straightforward. Step One: Get cmake (use MacPorts and type in the terminal “sudo port install cmake”) Step Two: Get glfw-3.0.1 Step Three: cd glfw-3.0.1 cmake . make sudo make install ——————————- I’m assuming you have Xcode. Mine is version 4.6.3. […]

Next Page »